Fundacja Polsatu

Jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce jest Fundacja Polsatu. Fundacja pomaga zarówno chorym dzieciom, jak i ich rodzicom. Choroba dziecka wiąże się z dużymi kosztami leczenia, które często przekraczają możliwości finansowe rodziny. Fundacja stara się wspierać rodziców w specjalistycznym leczeniu ich dzieci, zakupie nowoczesnych środków farmaceutycznych i zabiegach operacyjnych. Przez swoje działania ratuje dziecięce zdrowie i życie, a także wyrównuje szanse w dostępie do rozwiązań medycznych.

psychoterapia małżeńska katowice

Fundacja roztacza swoją pomoc nie tylko na małych pacjentów, ale również na szpitale i ośrodki medyczne, gdzie organizuje remonty i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Prowadzi także publiczne zbiórki pieniędzy, by pozyskać środki na wytyczone cele związane ze wsparciem najmłodszych pacjentów. Fundacja Polsatu realizowała takie projekty jak „Podaruj Dzieciom Słońce”, w których zgromadzone środki finansowe przeznaczane były na rozwiązanie problemów placówek pediatrycznych. Natomiast program „Podziel się Posiłkiem” walczył z niedożywieniem dzieci w Polsce.

alarmy w Katowicach www.nastrychu.net.pl